Blog o prawie w biznesie

Przeglądaj nasze spostrzeżenia, obserwacje i doświadczenia związane z wykorzystywaniem prawa w biznesie.
12 marca 2024

Z przyjemnością informujemy – szczególnie naszych klientów z Warszawy, że nowe biuro naszej kancelarii jest już do Państwa dyspozycji. Zapraszamy serdecznie na spotkania do biurowca Concept Tower przy ulicy Grzybowskiej 87.

17 października 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa. Celem jego powstania jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Informacje gromadzone w Rejestrze są jawne, a dotyczą beneficjentów rzeczywistych spółek czyli osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

14 sierpnia 2019

Prawnicy Kancelarii KSLF Kapiński & Śliwiński doradzali przy zawarciu porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, Pomorską Koleją Metropolitalną S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie współpracy przy powstawaniu tzw. „bajpasu kartuskiego” czyli kolejowej trasy objazdowej z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę. Wartość inwestycji to ok. 140 milionów złotych.

13 czerwca 2019

Dość powszechną praktyką wśród małżonków, którzy prowadzili działalność gospodarczą a zdecydowali się na podział majątku, były uprzednie starania o wyzbycie się majątku, a nawet przeniesienie działalności gospodarczej na inną osobę.  

Za sprawą nowego wyroku Sądu Najwyższego (III CSK 146/17), takie działania małżonków będą znacząco utrudnione. Co więcej ,jak wynika z orzeczenia z dnia 4 kwietnia 2019 roku, małżonek który nie widział o zbyciu firmy lub jej części, będzie mógł żądać unieważnienia takiej umowy.

POTRZEBUJESZ POMOCY W ZAKRESIE TEMATYKI, O KTÓREJ PISZEMY?

Umów się na spotkanie