Obszary praktyk

Zajmujemy się pełną obsługą prawną, rozwiązywaniem problemów, z którymi może spotkać mały i duży biznes.

Postępowania sądowe i arbitraż

Postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym, organami administracji, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Czytaj więcej

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Opiniowanie praktyk rynkowych pod kątem ich legalności, zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie pasożytnictwa, kopiowania produktów, wprowadzania klientów w błąd, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, kradzieży know-how, nieuczciwej reklamy, wrogiego przejęcia pracowników

Czytaj więcej

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

Restrukturyzacja przedsiębiorstw, postępowania upadłościowe.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne i PPP

Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie PZP oraz PPP.

Czytaj więcej

Ochrona majątku

Sukcesja majątku prywatnego i biznesu, anonimizacja biznesu, obrona przed wierzycielami, tworzenie wehikułów ochronnych, relokacja majątku do fundacji

Czytaj więcej

Kontrakty w obrocie gospodarczym

Konstruujemy i negocjujemy różnego rodzaju umowy zabezpieczające interesy naszych klientów

Czytaj więcej

Własność intelektualna

Prawo autorskie, znaki towarowwe, prawo reklamy i marketingu, ochrona dóbr osobistych, obrót prawami własności intelektualnej

Czytaj więcej

Windykacja wierzytelności

Przedsądowa i sądowa windykacja wierzytelności oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających

Czytaj więcej

Obsługa prawna wykonawców i inwestycji budowlanych

Zabezpieczenia prawne Inwestorów, dochodzenie roszczeń wykonawców o zapłatę wynagrodzenia, negocjowanie i przygotowywanie kontraktów, w tym opartych na FIDIC.

Czytaj więcej

Kompleksowa obsługa prawna Startup’ów

Negocjowanie i tworzenie umów inwestycyjnych, due diligence, zabezpieczenia prawne pomysłów, regulowanie współpracy pomiędzy twórcami projektów

Czytaj więcej

Odszkodowania

Odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, z tytułu bezumownego korzystania, z tytułu naruszenia dóbr osobistych

Czytaj więcej

Nieruchomości

Obsługa transakcji na rynku nieruchomości, przygotowywanie, negocjowanie umów najmu, regulowanie stanów prawnych, dochodzenie odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania

Czytaj więcej

Obsługa prawna spółek

Zakładanie spółek i ich bieżąca obsługa prawna, fuzje i przejęcia, przekształcanie, dokapitalizowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów inwestycyjnych

Czytaj więcej
Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”