Jesteśmy nie tylko prawnikami, ale też przedsiębiorcami, więc rozumiemy potrzeby klientów z otoczenia biznesu. Jak nikt wiemy, że każde przedsięwzięcie biznesowe to nie tylko szansa, ale także ryzyka które należy zidentyfikować i zmitygować ich potencjalne skutki. Ryzyko niewypłacalności i utraty majątku grozi w mniejszym lub większym stopniu każdemu przedsiębiorcy. Potrafimy przygotować odpowiednie rozwiązania asekuracyjne, które ograniczają ryzyko związane z utratą majątku osobistego i przedsiębiorstwa. Zabezpieczamy interesy naszych Klientów przed nieuczciwymi kontrahentami. Kluczowe transakcje poprzedzamy analizą ryzyka, jak również odpowiednią weryfikacją kontrahentów, w tym zakresie tworzymy również Due diligence.

Prognozujemy ryzyka, informujemy o możliwościach i wspólnie z naszymi Klientami wybieramy optymalne rozwiązania. Tworzy rozwiązania mające na celu zapewnienie anonimowości prowadzonego biznesu m.in. poprzez wykorzystywanie instytucji powiernictwa.

Dywersyfikacji ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej rozpoczyna się już na etapie wyboru formy organizacyjno – prawnej, w jakiej będzie ona prowadzona. Doradzamy naszym klientom zarówno na etapie planowania, jak również późniejszych przekształceń prowadzonych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego. Przygotowujemy dla naszych Klientów rozwiązania, które pozwalają na odseparowanie ich majątku prywatnego od prowadzonej działalności gospodarczej. Pomagamy w procesach fragmentacji działalności gospodarczej, polegającej na odseparowywaniu ryzykownych obszarów tej działalności do odrębnych podmiotów. Tworzymy wehikuły ochronne, przy wykorzystaniu instytucji fundacji.

Zapewniamy wsparcie w sytuacji, gdy pojawiły się problemy z płynnością finansową – w szczególności poprzez reprezentowanie w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z wierzycielami, pomoc przy restrukturyzacji czy upadłości. Uważamy, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a nawet prawomocne orzeczenia są w niektórych wypadkach wzruszalne. Dbamy o to, by ewentualne postepowania egzekucyjne prowadzone w sposób jak najmniej dolegliwy dla naszych Klientów i zgodnie z obowiązującym prawem. Kontrolujemy przebieg postępowania egzekucyjnego pod kątem prawidłowości dokonywanych wycen majątku.

Pomagamy naszym klientom w przeprowadzeniu sukcesji majątku, przygotowując odpowiednie rozwiązania regulujące zarówno proces spadkowy jak i usytuowanie majątku w danym podmiocie prawnym za życia.

Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”