Szanowni Państwo,

w poszanowaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazujemy Państwu podstawowe dane związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Kapiński & Śliwiński spółka partnerska z siedzibą w Gdańsku(80-338), przy ul. Opackiej 16/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000786177, NIP 5842783991, REGON 383359626 (dalej jako: KSLF).

Informujemy, że Państwa dane przetwarzane są przez KSLF w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jak również, że dokładamy wszelkich starań, zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową www.KSLF.pl przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (KSLF) lub zgody, jeśli o nią się zwrócono. Dane przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej (wykonania usługi), informowania o wszelkiego rodzaju zdarzeniach związanych z działalnością KSLF lub działalnością klientów KSLF, rekrutacji, marketingu oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przetwarzane przez KSLF dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez KSLF. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@kslf.pl.

Nadto informujemy Państwa, jako odwiedzających stronę internetową www.KSLF.pl, że witryna niniejsza przetwarza informacje zawarte w plikach „cookies”. Administratorem cookies jest KSLF.

W trakcie korzystania ze strony internetowej www.KSLF.pl w sposób zautomatyzowany za pomocą plików „cookies” zbierane są podstawowe dane dotyczące użytkownika, tj. adres IP (Internet Protocol) przy pomocy którego Państwa komputer łączy się z Internetem, nazwa domeny, rodzaj (typ) przeglądarki używanej do wyświetlenia strony oraz rodzaj (typ) systemu operacyjnego. Pliki „cookies” zapamiętują wybory odwiedzającego stronę, a ich wykorzystanie pozwala na dostosowanie niniejszej witryny do Państwa oczekiwań i potrzeb. Pliki „cookies” gromadzone są również w celach analitycznych, dla ustalenia sposobu korzystania przez użytkowników z niniejszej witryny. Każdy użytkownik może według własnego wyboru zrezygnować z udostępnienia (zezwolenia na gromadzenie) plików „cookies” poprzez ustawienia, wykorzystywanej do wyświetlania niniejszej witryny, przeglądarki internetowej.  W wypadku, kiedy użytkownik niezrezygnował z udostępnienia (zezwolenia na gromadzenie)  plików „cookies” zgodnie ze zdaniem poprzednim, uważa się, się że użytkownik na gromadzenie plików „cookies” zgodę wyraził.

KSLF informuje, że niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analitics, dającej wgląd w ruch generowany na niniejszej witrynie – więcej informacji w przedmiocie zasad działania, zbieranych oraz przetwarzanych przez tę usługę danych znajdą Państwo pod tym linkiem.