Postępowania sądowe to dla nas nie tylko zastępstwo procesowe. Wnikliwie analizujemy potrzeby naszych Klientów i każdy spór sądowy poddajemy ocenie pod kątem ryzyka jego prowadzenia. Nasi prawnicy (radcowie prawni i adwokaci) nakreślają strategię prowadzenia postępowań sądowych, z uwzględnieniem długofalowych planów działalności Klientów.

Zdejmujemy z naszych Klientów odium stresu związanego z postępowaniami sądowymi. Hołdujemy zasadzie, w świetle której najwyższą wartością jest dobro naszego Klienta, dlatego też nie wybieramy metod najprostszych – poszukujemy rozwiązań skutecznych, czasami opartych na niekonwencjonalnych rozwiązaniach.

Zwiększamy świadomość naszych Klientów związanych z przysługującymi im prawami i możliwościami ich wykorzystania. Każdy proces prowadzimy w taki sposób, by stanowił ona narzędzie do osiągnięcia przez naszego Klienta określonego celu biznesowego.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed komisjami rozjemczymi powołanymi do rozstrzygania sporów w ramach kontraktów opartych na warunkach FIDIC, jak również na dalszym etapie sporów kontraktowych, w tym także przed Sądami Arbitrażowymi. Wspieramy naszych Klientów pełniących funkcje Inżynierów Kontraktu w inwestycjach opartych na warunkach FIDIC w zakresie zgłaszanych przez strony roszczeń i prowadzonych ustaleń.

Legitymujemy się w doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych w branży budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego, gdzie wartości pojedynczych roszczeń liczone są w milionach złotych. Skutecznie dochodzimy należnych naszym Klientom kar umownych, jak również chronimy ich interes poprzez uwalnianie ich od obowiązku ich zapłaty.

Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach ugód, zawieranych zarówno przed, jak i w trakcie postępowań przed sądami.

 

 

 

Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”