Rewolucja gospodarcza zmieniła całkowicie podejście do wytwórstwa, zwiększając i przesuwając na dominującą pozycję rolę pomysłów, wiedzy czy know-how w roli przedsiębiorstw, tym samym, wartości te, jako mając potencjalnie najistotniejsze znaczenie dla przyszłości i rozwoju przedsiębiorstwa, podlegają szczególnej ochronie.

Wyraz tego znajdujemy chociażby w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która w art. 27 stanowi, że każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających
z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.

Wszystko to stanowi o tym, że coraz większą wagę należy przywiązywać do ochrony własności intelektualnej, jako fundamentu każdego cyklu wytwórczego, który co do zasady zaczyna się od pomysłu.

Wielu może jawić się uzasadnione pytanie, dlaczego mamy martwić się problematyką własności intelektualnej, skoro mamy stosowne regulacje prawne w tym zakresie. Odpowiedź jest bardzo prosta, otóż regulacje te stanowią jedynie osnowę stosunków prawnych, jakie tworzone są pomiędzy autorem (tym, któremu prawo własności intelektualnej przysługuje), a tym który prawo to zamierza nabyć lub tym, który zamierza z prawa tego korzystać.

Przepisy nastawione są na ochronę twórcy i efektów jego pracy umysłowej, zatem wszelkie uchybienia w formułowaniu stosunków prawnych, na podstawie których nabywane są prawa do wytworów ludzkiego umysłu, obciążać będą nabywcę – co do zasady przedsiębiorcę.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę obejmującą zabezpieczenie obszaru działalności związanego z własnością intelektualną, a w szczególności w zakresie:

  • tworzenia, negocjowania czy opiniowania umów w przedmiocie autorskich praw majątkowych, w tym umów przenoszących te prawa oraz umów licencyjnych,
  • reprezentacji przy dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych, praw osobistych oraz praw własności przemysłowej,
  • doradztwa podmiotom z branży IT w zakresie praw własności intelektualnej, w tym w szczególności do oprogramowania wytworzonego przez pracowników,
  • doradztwa biurom projektowym,
Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”