Spółka to nie tylko forma współdziałania kilka osób lub podmiotów w prowadzeniu biznesu – spółka to forma organizacyjno-prawna, w której praktycznie każdy, nawet w pojedynkę może prowadzić działalność gospodarczą.

Propagujemy wśród naszych klientów podejście, w którym to Spółki prawa handlowego, jako wyodrębnione formalnie podmioty, stanowią narzędzie, do realizacji ich celów biznesowych.

“Spółki prawa handlowego
stanowią narzędzie
do realizacji celów
biznesowych.“

Spółki mogą mieć wiele zadań – mogą służyć do minimalizacji zagrożeń gospodarczych związanych z ryzykownymi przedsięwzięciami, optymalizacji podatkowej, pozyskiwaniu finansowania dłużnego czy anonimizacji biznesu.

Forma organizacyjno-prawna czy umiejscowienie spółki w strukturze działalności gospodarczej naszych klientów, dopasowujemy w zależności od potrzeb naszych klientów.

Zajmujemy się m.in.:

  • tworzeniem, przekształceniami, fuzjami, przejęciami, likwidacjami spółek prawa handlowego,
  • tworzeniem podmiotów SPV (Special Purpose Vehicle) – spółek specjalnego przeznaczenia, powoływanych do realizacji konkretnych celów,
  • zabezpieczaniem interesów członków organów spółek przed egzekucją należności z ich majątków osobistych,
  • doradztwem korporacyjnym, obsługą organów spółek.

Obsługujemy także spółki Skarbu Państwa, spółki komunalne, a także spółki w których pośrednio kapitałowo zaangażowane są podmioty publiczne.

Współpracujemy doświadczonymi księgowymi dzięki czemu jesteśmy w stanie zadbać o odpowiednią optymalizację podatkową dla interesów naszych kontrahentów. Ponadto, współpracujemy także z brokerami ubezpieczeniowymi, co w przypadku przedsięwzięć szczególnie ryzykowanych pozwala nam na zaoferowaniem naszym klientom korzystnych ubezpieczeń D&O, pozwalających dodatkowo zabezpieczyć majątek prywatny członków organów spółek.

Obsługujemy także fundacje oraz stowarzyszenia, pomagając przy ich tworzeniu i w codziennym funkcjonowaniu.

Oferujemy kompleksowe, szyte na miarę rozwiązania, zawsze starannie dopasowane do potrzeb naszych Klientów.

Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”